Životopis

Zde vám nabízíme možnost vytvořit si vlastní životopis, který si můžete uložit (formát RTF), doplnit fotografií a vytisknout. Tento životopis můžete také přiložit k vaší registraci. (Ke keždé položce je připravena podrobná nápověda, která se zobrazí po kliknutí na příslušné políčko.)

Titul:
Vyberte z výběrového seznamu váš titul, který používáte před jménem. Titul, který používáte za jménem (PhD., MBA, Dr.Sc., CSc.,… ) uveďte za vaším příjmením.
Příjmení:
Pokud máte více příjmení (Nováková-Procházková) uveďte obě příjmení v pořadí podle důležitosti.
Křestní jméno:
Pokud máte více křestních jmen (Pavel-Svatopluk) uveďte obě křestní jména v pořadí podle důležitosti.
Datum narození:
Uveďte datum vašeho narození ve tvaru 28.09.1962. Nepovažujte tento údaj za diskriminační. Nezáleží kolik vám je let, ale co umíte, jakou máte chuť do života, jakou máte jiskru v oku, jak se chováte, jak myslíte, jak se oblékáte a jak o sebe pečujete.
PSČ:
Uvedení správného poštovního směrovacího čísla ve tvaru 000 00 umožňuje vaší lokalizaci na mapě ČR.
Město:
Uveďte město vašeho současného bydliště.
Ulice:
Uveďte ulici vašeho současného bydliště včetně čísla popisného a orientačního.
Telefon pevný:
Abychom vám mohli nabídnou vhodné zaměstnání, musíme být schopni vás kontaktovat. Pokud uvedete nesprávné telefonní číslo, nikdy vám nemůžeme nic nabídnout, protože se vám nedovoláme. Telefonní číslo uveďte ve formátu 000 000 000.
Telefon mobilní:
Nejdůležitější kontakt na vás je číslo vašeho mobilního telefonu. To platí i v případě, že telefon ztratíte nebo vám bude odcizen. Oznamte nám proto každou změnu vašeho telefonního čísla. Jiná, než vaše telefonní čísla, prosím neuvádějte. Pokud je to však nezbytné, informujte toho, koho telefonní číslo nám poskytnete o co se jedná. Číslo uveďte ve formátu 000 000 000.
Email:
Vaše elektronická adresa je pro nás velmi důležitá, a proto ji uveďte ve správném tvaru. Pokud dojde ke změně vaší elektronické adresy, prosím, informujte nás.
Vzdělání:
Napište všechna vaše vzdělání (dokončená i nedokončená) vyjma základního. U každého vzdělání uveďte informace v daném pořadí.
 • od - do 00/0000: Napište období vašeho vzdělávání ve formátu měsíc/rok.
 • název školy. Uveďte název školy. Pokud uvádíte zkratku školy (např. SPŠE) rozepište název dané školy. (např. E může znamenat elektrotechnická, ekonomická, ekologická, atd).
 • obor: Uveďte obor a specializaci vzdělání.
 • získaný titul: Uveďte získaný titul.
Pokud chcete uvést více údajů, udělejte řádek mezeru a pokračujte dalším údajem.
Kurzy/školení:
Napište všechny vaše kurzy a školení (dokončená i nedokončená). U každého vzdělání uveďte informace v daném pořadí.
 • od - do 00/0000: Uveďte období kurzu/školení a délku jeho trvání.
 • název kurzu/školení: Uveďte název kurzu/školení.
 • zaměření kurzu: Uveďte čeho se kurz/školení týkalo.
 • certifikáty/osvědčení: Uveďte zda jste získal nějaký certifikát nebo osvědčení.
Pokud chcete uvést více údajů, udělejte řádek mezeru a pokračujte dalším údajem.
Jazykové znalosti:
Podrobně popište vaše jazykové znalosti v daném pořadí. Informace typu "AJ aktivně" je opravdu nedostačující. Málokdy požadujeme znalosti na úrovni tlumočníka. Většinou je potřeba umět vyřešit pracovní problémy a běžně komunikovat. Jazykem číslo jedna je angličtina, pak němčina, francouzština a španělština.
 • jazyk: Napište název cizího jazyka.
 • doba studia: Uveďte dobu, po kterou jste cizí jazyk studovali.
 • forma studia: Uveďte formu studia. Například samouk, součást studia na střední/vysoké škole, jazyková škola v ČR nebo v zahraničí, atd.
 • pobyt v zahraničí: Uveďte, zda jste byli v zemi cizího jazyka a jak dlouho.
 • úroveň písemné formy: Uveďte jak zvládáte písemnou formu cizího jazyka.
 • úroveň mluvené formy: Uveďte zda jste schopen absolvovat výběrové řízení, telefonovat, sledovat TV, poslouchat rozhlas v cizím jazyce, atd.
 • terminologie: Uveďte terminologii, kterou v cizím jazyce ovládáte. Např. ekonom by měl vědět jak se řekne faktura, platební podmínky atd.
 • sebehodnocení: Popište vaší úroveň znalostí cizího jazyka.
Pokud chcete uvést více údajů, udělejte řádek mezeru a pokračujte dalším údajem.
Počítačové znalosti:
Počítačová gramotnost je dnes již samozřejmností u všech pracovních pozic. Pokud se pracovní nabídka netýká přímo programátorů nebo IT odborníků je nezbytné umět používat programy MS OFFICE, tj. hlavně WORD, EXCEL, OUTLOOK. U každého programu uveďte informace v daném pořadí. Pokud tyty programy neovládáte nabízíme vám nače počítačové kurzy.
 • úroveň
 • program
Řidičský průkaz:
Ovládání motorového vozidla je vyžadováno u většiny pracovních nabídek. Popište své řidičské umění v daném pořadí. Informace v podobě ŘP "B" je nedostačující.
 • skupina
 • najeto km
Přehled zaměstnání/praxe:
Napište přehled vašich zaměstnání a u každého uveďte informace v daném pořadí. Pokud jste absolventem, napiště vaši odbornou praxi v rámci studia.
 • od - do 00/0000
 • zaměstnavatel
 • sídlo
 • předmět činnosti
 • počet zaměstnanců
 • pracovní zařazení
 • přímý nadřízený
 • počet podřízených
 • hlavní zodpovědnosti
 • získané vědomosti a zkušenosti
 • důvod odchodu
Osobní analýza:
Napište v několika větách vaší osobní charakteristiku. Napište pouze to, o čem můžete někoho přesvědčit.
Současná situace:
Napište jaká je vaše současná situace, tj. zaměstnaný, nezaměstnaný, student, atd.
Datum možného nástupu:
Uveďte datum, kdy můžete nejdříve nastoupit do zaměstnání.
Požadovaná profese:
Napište o jaké pracovní pozice máte zájem.
Požadovaný hrubý fixní
měsíční plat v CZK:
Napište váš požadovaný hrubý měsíční plat.

Interview in English

Interview in English


kopt.cz


Moderní lektor

 
JOB MARKET s.r.o.
Masarykova 125/153, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 207 641, Fax: 475 207 463, E-mail: job@jobmarket.cz, Internet: www.jobmarket.cz
Datum a čas tisku: 23.3.2019 10:52
www.jobmarket.cz