Úvodní prezentační seminář pro účastníky kurzuDne 20.4.2007 se v rámci projektu "Profesní vzdělávání tutorů e-learningových kurzů v Ústeckém kraji" uskutečnil v přednáškovém sálu SPŠ strojní v Ústí nad Labem prezentační informační seminář pro účastníky tohoto kurzu.
Na snímcích jsou Mgr. Pavel Staněk, PhDr. PaedDr. Zdeněk Pejsar, Ph.D., PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., Ing. Jan Hán, Ph.D.
Závěrečný tutorial v Mostě 22.6.2007.
Diseminační seminář v Úštěku 20-21.7. 2007.

Interview in English

Interview in English


kopt.cz


Moderní lektor

 
JOB MARKET s.r.o.
Masarykova 125/153, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 207 641, Fax: 475 207 463, E-mail: job@jobmarket.cz, Internet: www.jobmarket.cz
Datum a čas tisku: 11.12.2018 20:21
www.jobmarket.cz