Evropský sociální fond


Naše personální agentura se stala partnerem projektu zaměřeného na Profesní vzdělávání tutorů
e-learningových kurzů v Ústeckém kraji,
jehož realizátorem je společnost ASISTA, s.r.o.

Název projektu : Profesní vzdělávání tutorů e-learningových kurzů v Ústeckém kraji
Trváni projektu : 01.01.2007 - 30.06.2007
Příjemce grantu : ASISTA, s.r.o.
Partner projektu : JOB MARKET, s.r.o.


Hlavním cílem projektu je vývoj a realizace praktických vzdělávacích programů celoživotního učení a dalšího profesního vzdělávání pro lektory, učitele, konzultanty a metodické pracovníky z regionu Ústeckého kraje, zaměřené na osvojení si praktických dovedností s přípravou a realizací elektronického vzdělávání - e-learningu, a přispět tak k vytvoření fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání, odpovídajícího potřebám společnosti.

Obsah vzdělávání reaguje na aktuální potřeby pedagogických pracovníků ve vztahu k zavádění moderních, efektivních a inovativních trendů do vzdělávání a nepřímo ovlivní zvýšení kvality výuky v širokém spektru vzdělávacích zařízení a institucí v Ústeckém kraji.

Cílové skupiny

 • lektoři a konzultanti
 • učitelé a metodičtí pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých
 • vzdělávací a poradenské instituce


Aktivity projektu
 1. Realizace 3 informačních seminářů o e-learningu (jako propagace e-learningu a prezentace projektu TUTOR). Semináře se uskutečni v Mostě nebo v Ústí nad Labem a budou vždy předcházet další návazné aktivitě.Témata Semináře (1 téma á 1,5 hodina.
  E-learning (výhody, efektivita, využití, motivace pro účast v projektu)
  Metodika distanční vzdělávání obecně
  Práce s vývojovým programem PROAUTHOR
  Tutorování kurzu
 2. Realizace E kurzů pro lektory, učitele, metodiky apod. z Ústeckého kraje s cílem naučit je „vyrobit „ svůj vlastní e-learningový kurz dle zásad metodiky distančního vzdělávání a s pomocí programu PROAUTHOR, délka 1 E kurzu – 6 týdnů, během E kurzu proběhne jedno úvodní setkání (seznámení se systémem, úvod do PROAUTHOR), předběžně i jedno průběžné setkání (konzultace k jakýmkoliv problémům), jedno závěrečné setkání (praktická prezentace vytvořeného e-kurzu), 1 kurz cca 15 - 20 účastníků.


Pro více informací si zde můžetet stáhnout prezentaci.
Veškeré dotazy vám zodpovíme na tel. č.475 207 641.
Úvodní prezentační seminář pro účastníky kurzu 20.4.2007.
Závěrečný tutorial v Mostě 22.6.2007.
Diseminační seminář v Úštěku 20-21.7. 2007.

Interview in English

Interview in English


kopt.cz


Moderní lektor

 
JOB MARKET s.r.o.
Masarykova 125/153, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 207 641, Fax: 475 207 463, E-mail: job@jobmarket.cz, Internet: www.jobmarket.cz
Datum a čas tisku: 23.3.2019 10:52
www.jobmarket.cz