Otázky kladené firmou

 • Jaké informace máte o naší společnosti?
 • Co víte o výrobku nebo službách, které nabízíme?
 • Proč jste se rozhodl (rozhodla) reagovat právě na náš inzerát?
 • Proč hodláte změnit Vaše dosavadní zaměstnání?
 • Jak dlouho byste chtěl (chtěla) pracovat pro naši společnost?

 • Jaké jsou povinnosti a pracovní náplň ve Vašem současném zaměstnání?
 • Jaké zkušenosti můžete využít z Vaší dosavadní praxe?
 • Jak vypadá typický den ve Vašem současném zaměstnání?
 • Co se Vám líbí na Vašem současném zaměstnání?
 • Vyhovuje Vám práce v týmu nebo individuální práce?

 • Jaké jsou Vaše největší úspěchy dosažené v zaměstnání?
 • Jaký užitek jste přinesli Vašemu zaměstnavateli?
 • Jaký druh práce Vás nejvíce uspokojuje?
 • Myslíte si, že máte štěstí?
 • Jste spolehlivý (spolehlivá)?

 • Za jakou práci jste byli oceněni?
 • Co si představujete pod pojmem být úspěšný?
 • Jak jste reagovali na ocenění?
 • Za jakou práci jste byli kritizováni?
 • Jak jste reagovali na kritiku?

 • S jakými lidmi se Vám nejlépe spolupracuje?
 • Jak si představujete svého nadřízeného?
 • Jak hodnotíte Vaši schopnost delegovat pracovní úkoly?
 • Jaké jsou Vaše zkušenosti s vedením lidí?
 • Jak hodnotíte Vaši schopnost řídit?

 • Jste odolný (odolná) vůči stresu?
 • Dokážete se ztotožnit s hodnotami firmy?
 • Nejste pro uvedenou funkci příliš mladý (mladá)?
 • Co bylo pro Vás ve Vašem zaměstnání nejsložitější?
 • Co bylo pro Vás ve Vašem zaměstnání nejjednodušší?

 • Jak charakterizujete sám sebe?
 • Jak Vás vidí Vaši kolegové (známí)?
 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
 • Jaký způsobem si zvyšujete svoji profesní kvalifikaci a co pro Vás znamená?
 • Snížil (snížila) by jste své finanční nároky ve prospěch možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání?

 • Jak ovlivňuje rodina Vaši pracovní kariéru?
 • Nemůžete ze zdravotních důvodů vykonávat nějaké činnosti?
 • Jak trávíte volný čas?
 • Jaké si kladete cíle ve svém povolání a čeho chcete ve své kariéře dosáhnout?
 • Který byl Váš oblíbený předmět ve škole a proč?

 • Věnoval jste se při studiu také jazykům?
 • Financoval jste si studium sám?
 • Udržujete vztahy se svými bývalými spolužáky?
 • Proč jste se rozhodl (rozhodla) studovat právě tuto školu?
 • Splnilo studium Vaše očekávání?

 • Kdyby jste se měl znovu rozhodnout, zvolil by jste stejnou školu (obor)?
 • V jaké oblasti by jste se rád něčemu přiučil?
 • Jak ochotně přebíráte odpovědnost za druhé?
 • Jak vycházíte s lidmi?
 • Jak hodnotíte své komunikační schopnosti?
 • Co pro Vás znamená možnost změny?

 • Jak vidíte sebe v horizontu deseti let?
 • Pokládáte se za ambiciózního člověka?
 • Kdy a z jakého důvodu jste byl (byla) na sebe nejvíce hrdý (hrdá)?
 • Jaký je Váš nejhorší zážitek?
 • Co nejvíce obdivujete na druhých?

 • Čeho si vážíte na ostatních lidech?
 • Jaký je Váš zdravotní stav?
 • Co Vás nejvíce zaujalo na naší pracovní nabídce?
 • Proč si myslíte, že právě Vy jste nejvhodnější kandidát?
 • Jak jste vycházel (vycházela) se svým nadřízeným?
 • Jaké jsou Vaše finanční představy?

 • Jakým důvodem tyto finanční představy zdůvodníte?
 • Jaký je termín možného nástupu?
 • Existuje něco, co by jste o sobě rádi pověděli?
 • Jakou otázky by jste nerad slyšel (slyšela)?
 • Jak se budete dopravovat do zaměstnání ?
 • Jste ochotný absolvovat dlouhotrvající (3 měsíce) pobyt v zahraničí ?

 

Jaké jsou povinnosti a pracovní náplň ve Vašem současném (posledním) zaměstnání? Celkem logická otázka, na kterou byste neměli odpovědět jen jednou větou. Snažte se vytvořit přesný obraz Vaší práce. Zmiňte se o všem, za co jste zodpovědní a co máte na starost. Řekněte pár slov o firmě, kde pracujete. Vaše odpověď by měla být co nejširší, abyste učinili dojem, že jste téměř nepostradatelní, aby bylo zřejmé, že své práci rozumíte. Zdůrazněte zejména ty aspekty, které by mohly být zajímavé z hlediska Vašeho potencionálního zaměstnavatele.  Čím více toho řeknete, tím více má naslouchající pocit, že se dozvěděl dost a vy jste ušetřeni dalších dotazů. Ovšem, neveďte monolog, který se stává velmi brzy nudným. Není třeba dodávat, že vše, co řeknete, musí být pravdivé, neboť ověřování získaných faktů je běžnou záležitostí, především u specializovaných poradenských společností!

Z jakého důvodu jste se rozhodli změnit Vaše zaměstnání? Proč jste se rozhodli ucházet se o místo právě u nás? Poněkud ožehavé téma. I zde se vyplácí upřímnost. Není vhodné však očerňovat firmu, kterou opouštíte. Nepůsobí to dobře. Raději ukažte velkorysost a objektivitu. Neměli byste ani hovořit o věcech, které by mohly být považovány za tajné vnitrofiremní záležitosti. Buďte taktní. Pokud takto mluvíte jednou, každého napadne, že byste tak mohli mluvit později i o něm. Vaše rozhodnutí žádat o místo u konkrétní firmy by mělo být podloženo jistými znalostmi o ní.  V každém případě mluvte stále jasně a klidně, působte dojmem cílevědomého člověka, který ví, co chce.

Jaké další zkušenosti můžete využít z Vaší dosavadní praxe? Zde je vhodné zabývat se tím, co jste doposud dělali, jaké zkušenosti a znalosti jste načerpali, co vše můžete nabídnout Vašemu potencionálnímu zaměstnavateli. Můžete se zmínit i o výraznějších úspěších, kterých jste dosáhli, neboť pokud tak neučiníte, stejně se Vás na to zeptají. Za co Vám vděčí ta která firma, co jste pro společnost udělali pozitivního a přínosného na jednotlivých pozicích.

Jaké máte vzdělání a jakým způsobem se dále rozvíjíte? Zde je velice působivé, pokud se můžete pochlubit uznávanou školou či kursem, či jste absolvovali školení zaměřené právě na problematiku, důležitou z hlediska budoucího zaměstnání. I v případě, že jste nenavštěvovali nic z uvedeného, měli byste pohovořit o vlastním sebevzdělávání a samostudiu a projevit zájem o osobní rozvoj.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s vedením lidí? Otázka, která připadá v úvahu, pokud se hlásíte na řídící pozici. Budou chtít vědět, jak velký kolektiv jste měli na starosti, z jakých pracovníků se skládal, jaký volíte k podřízeným přístup, jaké na ně máte nároky, jaké motivační činitele používáte. Zda někdy došlo k nějaké konfliktní situaci a jak jste ji řešil. Nepůsobí věrohodně, když odpovíte, že nikdy k ničemu nedošlo a že vše klapalo od rána do večera. Pravděpodobně Vás nebudou brát moc vážně a spíše si pomyslí pravý opak. V každém případě je vhodné předem si vzpomenout na nějaké zajímavé momenty ve Vaší práci - zátěžové situace (a to nejen v oblasti řízení lidí), kdy jste projevili některé Vaše kladné vlastnosti a schopnosti. Vaše povídání více zaujme.

Které přednosti, klady a zkušenosti mohou být přínosem právě pro naši společnost? Je to otázka na tělo, ale pokud chvíli budete přemýšlet, jistě vás napadne hned několik věcí. Je dobré vycházet z toho, co máte za sebou. Pokud poutavě pohovoříte o tom, co jste dokázal doposud, jak jste vyřešil nejednu stresovou situaci, a skromně zmíníte některé kladné osobní vlastnosti, nebudete vypadat jako náfuka. Dobré je když nabídnete i něco méně tradičního, než je pracovitost a spolehlivost (i když se samozřejmě jedná o velice cenné vlastnosti, problém je v tom, že tato dvě slova slyší Váš partner na pohovoru několikrát za den...). Možná máte zajímavé obchodní kontakty nebo koníčka, který neuvěřitelným způsobem doplňuje Vaši práci. Pro zajímavost dodejme, že tři nejžádanější osobní charakteristiky, které firmy u svých zaměstnanců očekávají, jsou loajalita, tvořivost a komunikativnost. Mějte to na paměti!

Jakou práci hledáte, co očekáváte od změny místa? V každém případě musíte vědět, co chcete. Musíte mít jasno co a proč chcete dělat. Jaká práce Vám přináší sebeuspokojení, co je pro Vás při práci důležité, co vás motivuje. Mluvte o tom, za co chcete nést zodpovědnost, zda raději pracujete samostatně nebo týmově, kdy cítíte uspokojení a seberealizaci. Co je pro Vás úspěch. Motivuje Vás výše platu nebo co největší obrat, kterého dosáhnete, či vidina, že dokončíte náročný projekt? Raději budete pracovat u velké stabilní firmy, kde má každý své místo nebo Vám vyhovuje spíše menší "neusazená" firma s každodenní změnou? Je pro Vás důležité mít denně čas na svou rodinu nebo pracujete dlouho přes čas a hodně cestujete? Jste ochoten se přestěhovat za zajímavou prací? Ujasněte si tyto postoje! Pomůže vám to nejen získat nové místo, ale dozvíte se mnoho o sobě samých a utřídíte si své preference.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna, jaké cíle sledujete? Měli byste si ujasnit, kam směřujete, jakého postavení chcete dosáhnout. Obvyklým horizontem, na který budete tázáni je 5 let. Kde a kým chcete být za pět let? Není to snad zajímavá otázka? Určitě o tom popřemýšlejte, budete působit jako cílevědomý člověk. Také si vzpomeňte, jaký poslední cíl, který jste si dříve stanovili, se vám podařilo dosáhnout. O lidi, kteří vědí, kam kráčejí, bude mít firma dozajista zájem, zejména, pokud by se cesty Vaše a zájmy společnosti mohly zkřížit. Potom vzniká ten pravý, loajální vztah. Pokud neplánujete dopředu, rozveďte toto téma. Sám o sobě totiž tento fakt není příliš lichotivý.

Jak si představujete své ohodnocení? Velmi obvyklá otázka, která kupodivu často zaskočí. Když jdete žádat o místo, měli byste vědět, kolik za to chcete. Projevte, že znáte svou cenu. Není vhodné ale částku příliš nadnášet, neboť potom nepůsobíte věrohodně. Když řeknete určitou sumu, měli byste ji okomentovat a odůvodnit. Proč myslíte, že si zasloužíte tolik? Pokud uvedete podezřele nízkou částku, vzbudíte dojem opačný, příliš se podceňujete, což bývá známka nejistoty. Zkrátka je třeba rozhodnout se přiměřeně.

Otázky kladené uchazečem o zaměstnání

 • Jakým způsobem vznikla projednávaná pozice?
 • Co firma přesně prodává, vyrábí?
 • Jaká je organizační struktura?
 • Jaký je obrat firmy?
 • Jaká je ziskovost firmy?
 • Jací jsou největší zákazníci společnosti?

 • Jaká je fluktuace zaměstnanců Vaší firmy?
 • Kde je umístěno pracoviště a jak je zajištěna doprava?
 • Jaké jsou možnosti dalšího osobního růstu?
 • V čem přesně bude spočívat moje práce?
 • Jak bude mé pracoviště vybaveno?
 • Jakým způsobem probíhá zapracování?

 • Jaké jsou standardní cesty možného postupu?
 • V jakých časových relacích?
 • Jaký je způsob hodnocení budoucího nadřízeného?
 • Jaký je zájem o diskutovanou pozici?
 • Jaká je náplň práce během prvního roku zaměstnání?
 • Jaké školení a další vzdělávací aktivity jsou k dispozici?

 • Jakým způsobem se odlišujete od Vaší konkurence?
 • Jak častý je kontakt s přímým vedením firmy?
 • Jaké jsou plány společnosti do budoucnosti?
 • Jaká je struktura oddělení, v němž je projednávaná pozice?
 • Jaké kvality hledáte u nových zaměstnanců?
 • Jaké vlastnosti má úspěšný zaměstnanec Vaší firmy?
 • Jaké jsou platové podmínky?
 • Jaké je mimoplatové finanční ohodnocení?

Interview in English

Interview in English


kopt.cz


Moderní lektor

 
JOB MARKET s.r.o.
Masarykova 125/153, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 207 641, Fax: 475 207 463, E-mail: job@jobmarket.cz, Internet: www.jobmarket.cz
Datum a čas tisku: 23.3.2019 10:52
www.jobmarket.cz