Moderní lektor – vzdělávání dospělých moderně a efektivně

 

Představení   Aktuality   Moderní lektor   Kontakt   Koordinační centra

 

Společnost JOB MARKET s.r.o. zahájila 1. března 2010 grantový projekt „Moderní lektor – vzdělávání dospělých moderně a efektivněwww.moderni-lektor.cz jehož realizace je naplánována na období dvou let, tj. od března 2010 do konce února 2012. Projekt schválil Ústecký kraj v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Cílem projektu je zvýšit v Ústeckém kraji úroveň vzdělávání a lektorů, kteří se zaměřují na další vzdělávání v kraji. V praxi to bude znamenat například následující dílčí aktivity: zavádění inovativních trendů do lektorské praxe (vzdělávací aktivity formou tutorovaných on-line e-learningových kurzů v kombinaci s prezenčními workshopy), podpora a aktualizace nabídky v oblasti dalšího vzdělávání, a to formou zřízení partnerské sítě 7 koordinačních center v jednotlivých okresech kraje, implementace internetového katalogu s nabídkou dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji (pro veřejnost bude přínosem, že se jím eliminuje roztříštěnost a nepřehlednost nabídky dalšího vzdělávání v kraji prostřednictvím uceleného portálu, který bude vycházet z aktuálního stavu nabídky dalšího vzdělávání) a vydání tištěné verze katalogu včetně DVD s ukázkami vzdělávacích programů.

Partnerem je v projektu mostecká vzdělávací společnost ASISTA, s. r. o., která má bohaté zkušenosti ze zavádění prvků e-learningu do praxe, ať jde o sféru školství nebo veřejné správy.

Projekt a konkrétně uplatnění metod e-learningu má řadu opodstatnění. Mezi často uváděné důvody, které stěžují doplňující vzdělávání samotných lektorů, patří totiž mimo jiné i špatná dopravní dostupnost – především z horských oblastí – a malá časová flexibilita pedagogických pracovníků. Dalším důvodem, proč někteří na doplňování znalostí stagnují, je finanční náročnost a neatraktivní formy vzdělávání. Zvolené formy tutorovaného e-learningu všechna tato negativa snižují.

Požadavky na lektory a učitele, kteří vzdělávají dospělé, se obecně neustále zvyšují. V posledních letech se požadavky na odbornost lektora posunují čím dál více ke zvládnutí náročných informačních a komunikačních technologií, nemluvě o zvýšených požadavcích na aktuální znalosti lektora v oboru andragogiky a motivace vzdělávání dospělých.

Ze stávajících institucí, které nabízejí v Ústeckém kraji další vzdělávání bude osloveno minimálně 70 procent. Projekt by měl podpořit celkem 470 osob z řad pedagogů. Motivací bude kromě jiného získání akreditovaného osvědčení a naplňování plánovaných standardů kvalifikace učitele. Účastníci absolvují 10 e-learningových kurzů a 30 prezenčních seminářů a workshopů. Jednotlivé kurzy v projektu budou zaměřeny na metodiku distančního vzdělávání a e-learningu, práci s vývojovými nástroji a LMS systémy, obecné zásady při vzdělávání dospělých, pravidla motivace a vedení kurzů.

 • Název projektu : Moderní lektor - vzdělávání dospělých moderně a efektivně
 • Název operačního programu : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo prioritní osy : 7.3
 • Název prioritní osy : Další vzdělávání
 • Číslo oblasti podpory : 7.3.2
 • Název oblasti podpory : Podpora nabídky dalšího vzdělávání
 • Číslo výzvy : 01
 • Název výzvy : Ústecký kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 3.2
 • Typ projektu : grantový
 • Registrační číslo projektu : CZ.1.07/3.2.06/01.0027
 • Název příjemce podpory : JOB MARKET, s.r.o. (www.jobmarket.cz)
 • Partner projektu : ASISTA, s.r.o. (www.asista.cz)
 • Realizace projektu : 1. 3. 2010 – 29. 2. 2012
 • Doba trvání projektu : 24 měsíců
 • Vazba na jiné projekty : Projekt nemá vazby na jiné aktuálně předkládané projekty
 • Vedoucí projektu : Ing. František Mašek, majitel společnosti JOB MARKET, s.r.o.
 • Tel:724 080 059, 475 207 641, Fax:475 207 643, e-mail:job@jobmarket.cz

 


Aktuality

1. 3. 2010 - zahájení projektu, ustavení koordinačního týmu projektu
4. 3. 2010 - zahájení prací na informační kampani
8. 3. 2010 – vydání 1. tiskové zprávy projektu „Ústecký kraj se bude pyšnit moderními lektory“
1. 5. 2010 - zřízení sedmi Koordinačních center

červen 2010 - pořádání Seminářů Dobré praxe
V níže uvedených dnech proběhnou v prostorách jednotlivých Koordinačních center vždy od 14 hodin semináře určené pro všechny, kteří se chtějí stát lektory-tutory e-learningových kurzů dalšího vzdělávání nebo se v tomto způsobu výuky zdokonalit. V rámci tohoto cca dvouhodinové semináře bude prezentován projekt Moderní lektor, předvedeny ukázky e-learningový modulů a bude představeno 10 e-learningových kurzů, kterých se zájemci mohou bezplatně zúčastnit. Zájemci o účast na semináři kontaktujte prosím vedoucího příslušného Koordinačního centra.
Informace o E-learningových kurzech.

Termíny konání seminářů.

 • 16.6. 2010 ve 14 hod. MOST, Střední škola diplomacie a veřejné správy, s.r.o.
 • 17.6. 2010 ve 14 hod. LITOMĚŘICE, Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho, příspěvková organizace
 • 21.6. 2010 ve 14 hod. TEPLICE, Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace
 • 22.6. 2010 ve 14 hod. DĚČÍN, Střední průmyslová škola strojní a dopravní, příspěvková organizace
 • 23.6. 2010 ve 14 hod. CHOMUTOV, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Chomutově, příspěvková organizace
 • 24.6. 2010 ve 14 hod. ÚSTÍ NAD LABEM, Obchodní akademie, příspěvková organizace
 • 25.6. 2010 ve 14:30 hod. ŽATEC, Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o.

E-learningové kurzy

Dotazník vzdělávací instituce


Kontakt

Vedoucí projektu: Ing. František Mašek, Tel: 724 080 059, E-mail: job@jobmarket.cz
Partner projektu: www.asista.cz

 


Koordinační centra

V každém okrese Ústeckého kraje bylo k 1.5.2010 zřízeno jedno Koordinační centrum projektu. Koordinační centra, jejichž hlavním úkolem je poskytování informací a pomoci pro zájemce o další vzdělávání v daném okrese, zajistí celoplošné pokrytí Ústeckého kraje aktivitami projektu.

 1. Koordinační centrum okresu Ústí nad Labem
  Obchodní akademie, příspěvková organizace
  Národního odboje 17, 400 03 Ústí nad Labem
  Internet: www.oaul.cz, Tel: 475 531 250, prezentace šloly

  vedoucí koordinačního centra: Ludmila Jandorová
  Tel: 737 673 304, E-mail: jandorova146@seznam.cz

 2. Koordinační centrum okresu Děčín
  Střední průmyslová škola strojní a dopravní, příspěvková organizace
  Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín 6
  Internet: www.prumka.cz, Tel: 412 535 002, prezentace šloly

  vedoucí koordinačního centra: DiS. Gabriela Králová
  Tel: 475 207 641, 724 080 058, E-mail: job@jobmarket.cz

 3. Koordinační centrum okresu Litoměřice
  Střední pedagogická škola J.H. Pestalozziho, příspěvková organizace
  Komenského 754/3, 412 01 Litoměřice
  Internet: www.spgslitomerice.cz, Tel: 416 574 880, prezentace šloly

  vedoucí koordinačního centra: Mgr. Pavel Vágai
  Tel: 416 574 893, E-mail: vagai@spgslitomerice.cz

 4. Koordinační centrum okresu Teplice
  Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace
  Smetanovo náměstí 786, 415 01 Teplice
  Internet: www.hotelovkatp.cz, Tel: 417 537 111, prezentace šloly

  vedoucí koordinačního centra: Mgr. Lenka Sokolová
  Tel: 732 756 063, E-mail: sokolova@hotelovkatp.cz

 5. Koordinační centrum okresu Most
  Střední škola diplomacie a veřejné správy, s.r.o.
  Aloise Jiráska 1887, 434 01 Most
  Internet: www.ssdvs.cz, Tel: 411 130 916, prezentace šloly

  vedoucí koordinačního centra: Lucie Bartoš
  Tel: 776 368 555, E-mail: luciebartos@volny.cz

 6. Koordinační centrum okresu Chomutov
  Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Chomutově, příspěvková organizace
  Školní 1060/50, 430 01 Chomutov
  Internet: www.spscv.cz, Tel: 474 628 992, prezentace šloly

  vedoucí koordinačního centra: Mgr. Dana Žižková
  Tel: 605 734 561, E-mail: zizkova@spscv.cz

 7. Koordinační centrum okresu Louny
  Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o.
  Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec
  Internet: www.soazatec.cz, Tel: 415 726 003, prezentace šloly

  vedoucí koordinačního centra: Pavel Bartoš
  Tel: 725 030 307, E-mail: pbartos@soazatec.cz

 

 

Interview in English

Interview in English


kopt.cz


Moderní lektor

 
JOB MARKET s.r.o.
Masarykova 125/153, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 207 641, Fax: 475 207 463, E-mail: job@jobmarket.cz, Internet: www.jobmarket.cz
Datum a čas tisku: 23.3.2019 10:53
www.jobmarket.cz