Headhunting

Pokud se firmě nedaří najít přesně takového zaměstnance jakého potřebuje pomocí inzerce nebo klasickým recruitmentem nezbývá než použít executive search neboli HEAD HUNTING. Lovit manažera zní poněkud hrubě, ale je to v podstatě terminus technicus.
Head hunting patří mezi nejdiskutovanější témata v současné personalistice. Důvodem je, že situace na malém českém trhu se stala beznadějnou neboť najít jazykově vybavené techniky je těžší a těžší.

Nové investice do ČR sice směřují do oblastí s nadprůměrnou nezaměstnaností, avšak s globálním nedostatkem jazykově vybavených vysokoškoláků-techniků. Pomalu se dostáváme do podobné situace, jaká v současné době panuje například v Německu či Finsku. Poptávka po aktivnějším hledání vhodných kandidátů stoupá a konkurenční boj se přiostřuje.

Procesní inženýři, technical sales, elektroinženýři, vývojoví specialisté, projektoví manažeři - ti všichni začínají být nedostatkovým zbožím. Dnes je sice velké množství těchto pozic obsazováno flexibilními a skromnějšími Slováky, nicméně pravdou je, že se jedná spíše o absolventy. Kdybychom chtěli hovořit o kandidátech s tříletou praxí, je situace poněkud jiná.

Ceny západních renomovaných head hunterů jsou opravdu vysoké v porovnání s obsazováním pozic přes inzerci. Firemní HR manažeři tedy často tlačí agentury do oslovování i bez příslibu exkluzivity a podepsání patřičné smlouvy (a také bez zaplacení záloh, které jsou při seriózním executive search opravdovou nezbytností).

Naše cena za nalezení požadovaného manažera pomocí head huntingu je ve výši 20% jeho hrubého ročního příjmu, minimálně 250.000 Kč. Vyúčtování této ceny je provedeno ve dvou platbách.

  • první platba ve výši 100.000,- Kč bude vyúčtována při udělení zakázky – tato částka je nevratná
  • druhá platba ve výši doplatku celkové ceny bude vyúčtována při podpisu pracovní smlouvy
Na nalezené kandidáty poskytujeme šestiměsíční záruku, která počíná běžet dnem podpisu pracovní smlouvy.

Jestliže některý z obsazených kandidátů rozváže pracovní poměr v průběhu záruční lhůty, zavazujeme se obnovit výběrové řízení bez nároků na další honorář. Tato záruka se nevztahuje na změnu popisu pracovního místa, na neodpovídající zacházení s pracovníkem, na porušení podmínek pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele, na výpověď z důvodu nezajištění odpovídajících pracovních podmínek, šikany a nepřiměřených nároků na pracovníka.

V případě vašeho zájmu o head hunting nás prosím kontaktujte.

Interview in English

Interview in English


kopt.cz


Moderní lektor

 
JOB MARKET s.r.o.
Masarykova 125/153, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 207 641, Fax: 475 207 463, E-mail: job@jobmarket.cz, Internet: www.jobmarket.cz
Datum a čas tisku: 23.3.2019 10:53
www.jobmarket.cz