Motivační dopis

Cílem motivačního dopisu je komentovat Vaši snahu nalézt zaměstnání. V motivačním dopise popište slohovým způsobem vaší současnou situaci a odpovězte na otázku proč se o danou pozici u dané firmy ucházíte.

Nahoře uveďte adresu a jméno příjemce, pokud jej znáte. Dopis začíná oslovením a v úvodu upřesněte v jaké věci se na společnost obracíte. Vhodné a velmi působivé je vyjádřit své přesvědčení o tom, že jste ideální kandidát, který je schopen v dané pozici obstát a být přínosem pro další rozvoj společnosti. Toto tvrzení je nutno podpořit odpovídajícími pracovními zkušenostmi a znalostmi - zmiňte hned několik dle vás nejcennějších. Vzbuďte zvědavost a odkažte čtenáře na další informace o Vás v přiloženém životopise.

Dopis nesmí být příliš dlouhý, nikdy ne na více stran, a nejlépe jen na její polovinu. V závěru uveďte pozdrav, jméno, adresu, telefonní spojení, datum a podpis.

Interview in English

Interview in English


kopt.cz


Moderní lektor

 
JOB MARKET s.r.o.
Masarykova 125/153, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 207 641, Fax: 475 207 463, E-mail: job@jobmarket.cz, Internet: www.jobmarket.cz
Datum a čas tisku: 23.3.2019 10:53
www.jobmarket.cz