Evropský sociální fond


Naše personální agentura se stala spolu se společností ASISTA s.r.o. partnerem projektu zaměřeného na vzdělávání pracovníků obcí Ústeckého kraje, jehož realizátorem je Severočeské sdružení obcí (SESO).

Hlavním cílem tohoto projektu je přispět k rozvoji nabídky nových forem celoživotního učení a dalšího profesního vzdělávání pracovníků obecních úřadů a zaměstnanců samospráv v regionu Ústeckého kraje, v souladu se zvýšenými nároky na profesní kvalifikaci po vstupu České republiky do EU.

Kurz je složen z těchto vzdělávacích modulů:

  • Evropská unie (hlavní instituce EU, jednotný vnitřní trh, legislativa)
  • Projektová příprava (metodologie předkládání projektu v rámci programů EU, státního rozpočtu, kraje apod., nástroje financování)
  • Management samosprávy (komunikace, jednání, time management, řízení informací ve veřejné správě/samosprávě, regionální rozvoj)
  • Obsluha PC (zaměřeno na MS Office, web prezentace)
  • Jazyková příprava (zaměřená na projektovou Aj)

Výuka uvedených modulů je realizována formou e-learningu (distanční studium).


Další informace získáte zde a na www.seso.cz.
Slavnostní podepsání smlouvy v Hošťce.
Úvodní informační seminář pro účastníky kurzů 22.3.2007.
Závěrečné setkání v Tisé 27.6.2007.

Interview in English

Interview in English


kopt.cz


Moderní lektor

 
JOB MARKET s.r.o.
Masarykova 125/153, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 207 641, Fax: 475 207 463, E-mail: job@jobmarket.cz, Internet: www.jobmarket.cz
Datum a čas tisku: 23.3.2019 10:53
www.jobmarket.cz