Individuální PC kurzy

Významnou činností společnosti JOB MARKET s.r.o., které se na profesionální úrovni věnujeme od roku 2001, je vzdělávání v oblasti výpočetní techniky. Toto vzdělávání poskytujeme na základě akreditace MŠMT ČR č. 33 826/03/25/565 a akreditací pro vzdělávání v oblasti výpočetní techniky pro pedagogické pracovníky (DVPP). Současně nám byla udělena akreditace vzdělávací instituce podle zákona 563/2004 Sb. § 26. Absolventi kurzů obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Naše kurzy jsou pořádány pouze jako individuální (maximálně pro 2 osoby) a jsou vhodné pro úplné začátečníky a pro seniory. Praxe nám také ukazuje, že i ti, kteří s počítačem již pracují, často využívají pouze část toho, co daný program nabízí, nebo jednoduché operace dělají složitě a zdlouhavě a tudíž kurzy pořádáme i pro tyto osoby.

Osnova kurzu je individuálně dohodnuta se zájemcem o kurz podle jeho potřeb a znalostí, z čehož je také odvozena časová dotace a cena kurzu. Výuku je možné realizovat i mimo pracovní dny, v sídle firmy nebo přímo u zájemce.

Kurz DELPHI (Embarcadero)

Nabízíme také výuku programování ve vývojovém prostředí DELPHI (Borland Delphi – Embarcadero® RAD Studio). DELPHI je integrované grafické vývojové prostředí firmy Borland určené pro tvorbu aplikací na platformě MS Windows v jazyce Object Pascal (objektové nástavbě Pascal). Obsahuje systém RAD (Rapid Application Development), který umožňuje vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní, na jehož základě je automaticky vytvářena kostra zdrojového kódu, což výrazně urychluje vývojový cyklus. Programování v DELPHI je z velké části založeno na použití komponent. Komponenta je malý program (balíček funkcí), který vykonává určitou činnost (například zobrazuje text nebo obrázky, přehrává multimédia, komunikuje s databází, zprostředkovává FTP přenos, atd…). Velkou předností DELPHI proti některým konkurenčním produktům jsou knihovny komponent, které jsou jejich součástí (např. VCL, CLX, Indy …). Dodávané komponenty významně usnadňují tvorbu aplikací. Další komponenty lze stáhnout z internetu (některé jsou zdarma, některé jsou zpoplatněny).


Nezapomeňte, že peníze a čas, který věnujete do Vašeho počítačového vzdělání se Vám velice rychle vrátí v podobě úspory Vašeho času a Vašich nervů.

Kontakt: Ing. František Mašek, 724 080 059, job@jobmarket.cz, okimf@email.cz