Úvodem

František Mašek

JOB MARKET s.r.o. vznikl 4. července 2001 zapsáním do Obchodního rejstříku v Ústí nad Labem. Jsme personální agenturou Ústeckého kraje jejíž hlavní činností vykonávanou na základě povolení MPSV ČR je zprostředkování zaměstnání jak na pozice vyššího a středního managementu, tak i na všechny technicko-hospodářské pozice a s tím související činnosti informační, výcvikové, komunikační, motivační a poradenské.

Uchazečům o zaměstnání nabízíme pracovní uplatnění u českých a zahraničních společností. Jsme zaměřeni především na investory přicházející do průmyslových zón Ústeckého kraje.

Základem naší práce je nenahraditelný osobní kontakt s každým uchazečem o zaměstnání. Specifické interakční dialogy mezi uchazeči o zaměstnání a konzultanty jsou nedílnou součástí know-how firmy.

Všichni naši uchazeči o zaměstnání jsou evidováni v databázi spravované speciálně vyvinutým softwarem, který nám zaručuje nejen okamžitý přístup ke všem údajům včetně jejich třídění, tiskových výstupů a přiřazování k vhodným nabídkám, ale také záruku trvalého kontaktu s klienty.

Veškeré naše služby poskytované těm, kteří hledají zaměstnání jsou zdarma.

Stejně tak, jako práci s jednotlivými kandidáty zakládáme na osobním kontaktu, tak si i spolupráci s firmami nedovedeme představit bez navázání osobní komunikace.

Prostřednictvím vlastních internetových stránek je zajištěna nejen naše prezentace, ale také komunikace s veřejností. Kromě prezentace na internetu pravidelně inzerujeme také v tisku a na významných internetových stránkách věnovaných personalistice.

Veškeré činnosti, kterými se zabýváme, souvisejí s naším hlavním posláním. Kromě již zmíněného zprostředkování zaměstnání a pomoci při hledání zaměstnanců pro firmy, zajišťujeme na základě akreditace MŠMT ČR ve vlastních učebnách vzdělávací a rekvalifikační kurzy, zaměřené především na výpočetní techniku se specializací na MS OFFICE.

Nakládání s veškerými daty a jejich ochrana je zajištěna v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Veškerá elektronická data jsou kódována a chráněna přístupovými hesly a tudíž případné odcizení neumožňuje jejich zneužití.

Ing. František Mašek
majitel společnosti

Interview in English

Interview in English


kopt.cz


Moderní lektor

 
JOB MARKET s.r.o.
Masarykova 125/153, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 207 641, Fax: 475 207 463, E-mail: job@jobmarket.cz, Internet: www.jobmarket.cz
Datum a čas tisku: 23.3.2019 10:52
www.jobmarket.cz